PETITE.HU – SZERZŐI JOG

A www.petite.hu oldalrendszerre és bármely aloldalára történő belépéssel és annak használatával felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket. Még abban az esetben is, ha a rendszer egyik szolgáltatásának sem előfizetője, sem regisztrált felhasználója.

A petite.hu honlapon („Honlap”) található valamennyi tartalom az oldal ÜZEMELTETŐJÉNEK szellemi tulajdona.

A Honlaphoz tartozó valamennyi oldal és aloldal teljes kialakítását, valamint tartalmát törvény védi. ÜZEMELTETŐ fenntartja a Honlap bármely részének történő másolásával kapcsolatos valamennyi jogát, a másolás módszerére és technológiájára való tekintet nélkül.

A Honlap teljes egészének, vagy részének a személyes és nem üzleti célú felhasználás eseteinek kivételével (grafika, fotó, szöveg, audioanyag, videoanyag, adatszerkezet, struktúra, program, eljárás, stb.) tilos az ÜZEMELTETŐ előzetes írásos hozzájárulása nélkül történő feldolgozása, felhasználása, értékesítése, terjesztése. Részben, vagy egészben adatbázisban, vagy számítógépen történő tárolása, letölthetővé tétele sem eredeti, sem átírt formátumban, közölni, sugározni nem lehetséges. A Honlap teljes tartalma az esetleges reklámokkal és hirdetésekkel együtt szerzői jog védelme alatt áll. Tilos bármely rész kivágása, tükrözése, megcsonkítása, nyilvános újraközlése még változatlan formában is ÜZEMELTETŐ előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Honlap tartalmának illetéktelen felhasználása büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A ÜZEMELTETŐNEK jogában áll a jogsértés abbahagyását, valamint kárának megtérítését követelni.

A Honlaptól tartalmat átvenni kizárólag a Honlapra történő hivatkozással lehetséges, melynek feltétele, hogy az átvenni kívánt eredeti tartalmat felhasználó:

  • Nem módosítja.
  • És a Honlapra való egyértelmű hivatkozást minden esetben feltünteti.

A petite.hu nevet és a petite.hu domainnevet szerzői jog védi, felhasználása –arra történő hivatkozás kivételével– kizárólag a ÜZEMELTETŐ előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A Honlapon található szövegek felhasználása során ÜZEMELTETŐ minden tőle telhetőt megtesz a szerzői jog figyelembevételének érdekében. Bizonyos tartalmak felhasználása forrás hiányában történő közlés az 1999. évi LXXVI. Szerzői Jogról szóló törvény alapján kerülhetnek a Honlapra abban az esetben, ha azok feltüntetése e törvény alapján lehetetlennek bizonyul. Az esetleges hiányosságokért ÜZEMELTETŐ elnézést kér. Továbbá vállalja, hogy az oldal ÜZEMELTETŐJÉNEK tett írásos megkeresését követően korrigálja esetleges hiányosságát, amennyiben tudomást szerez róla.

ÜZEMELTETŐ törekszik az információk pontos és hiteles közlésére, de a tájékoztatásból és oldal tartalma alapján felhasznált adatokból fakadó esetleges károkért ÜZEMELTETŐ felelősséget nem vállal.